Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 8 maart 2025

 

Johannes 14:23

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken." (Joh 14:23 STV)

"Jezus antwoordde: 'Wie mij liefheeft, zal zich aan mijn woorden houden. Mijn Vader zal hem liefhebben, en mijn Vader en ik zullen naar hem toegaan en wij zullen bij hem wonen."

"Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen."

"Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen."

"Jezus antwoordde hem: "Als iemand van Mij houdt, zal hij doen wat Ik heb gezegd. Mijn Vader zal van hem houden en samen zullen Wij bij hem komen wonen."

 

Overdenking van vandaag:

Dit hoofdstuk begint met Jezus die belooft dat hij terug gaat naar de hemel om een plaats voor ons te bereiden. Nu, echter, wil hij dat wij weten dat we niet hoeven te wachten tot we in de hemel zijn om in de aanwezigheid van God te zijn. Als we God liefhebben en zijn Woord gehoorzamen, komt God en wil hij in ons wonen. Is het niet een verbazingwekkende en genaderijke gedachte: God, de Schepper van het heelal, de Heilige van Israėl leeft in mij!

 

Gebed:

Voor uw blijvende aanwezigheid in mij, God, dank en eer ik u. Mag mijn leven de heiligheid en genade van uw aanwezigheid weerspiegelen in alles wat ik doe, denk en zeg. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

7 maart 2025 Handelingen 5:32
6 maart 2025 Psalm 119:1
5 maart 2025 Romeinen 8:1-2
4 maart 2025 Handelingen 2:38
3 maart 2025 Psalm 37:3
2 maart 2025 Psalm 37:1-2
1 maart 2025 Psalm 143:8
 

Home