Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 4 maart 2025

 

Handelingen 2:38

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen." (Hnd 2:38 STV)

"'Begin een nieuw leven,' antwoordde Petrus, 'en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden; en u zult de heilige Geest als geschenk ontvangen."

"En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen."

"Petrus antwoordde: 'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden,"

"Petrus antwoordde: "U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven. Dan komt ook de Heilige Geest in u wonen."

 

Overdenking van vandaag:

Een belofte voor iedereen overal: zij die hun hart naar God keren en gedoopt zijn, volledig vertrouwend op Jezus als hun Heer en Heiland, zullen gevuld worden met Gods Geest en zullen vergeven worden voor hun zonden als gevolg van de machtige naam en het genadige werk van Jezus Christus. Dus net zoals de vroege discipelen, laten we deze genade delen, zodat de wereld kan weten dat Jezus niet alleen de Heer is; hij is ook Heiland en Koning voor iedereen die Gods oproep hoort en op hem vertrouwt.

 

Gebed:

Alle lof aan u Almachtige en genadig Vader. U hebt me hoop gegeven toen er geen hoop was. U hebt mij kracht gegeven toen ik geen verwachting meer had. U hebt mij gezegend met genade en u goot uw liefde in mijn hart door uw Heilige Geest, uw geschenk van boven. Voor uw liefde, genade, vergeving, verlossing en Geest prijs ik u. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

3 maart 2025 Psalm 37:3
2 maart 2025 Psalm 37:1-2
1 maart 2025 Psalm 143:8
28 februari 2025 1 Johannes 4:4
27 februari 2025 Jesaja 41:13
26 februari 2025 Jesaja 41:10-11
25 februari 2025 Numeri 6:24-26
 

Home