Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 26 februari 2025

 

Jesaja 41:10-11

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen, die tegen u ontstoken zijn; zij zullen worden als niet, en die lieden, die met u twisten, zullen vergaan." (Jes 41:10-11 STV)

"Wees dus niet bang, ik ben bij je. Kijk niet angstig rond, ik ben je God. Ik maak je sterk, ik help je, ik ondersteun je, ik ben je behoud. Wie op jou gebeten zijn, wachten schade en schande. Wie jou bestrijden, verdwijnen in het niet."

"Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om;"

"Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Allen die zich fel tegen je keerden zullen gehoond worden en te schande staan. Zij die jou bestreden worden minder dan niets en gaan te gronde."

"Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen; Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand. Kijk, al uw woedende vijanden kijken verward om zich heen en staan te schande. Ieder die u kwaad wil doen, zal sterven."

 

Overdenking van vandaag:

Niet alleen rust Gods zegen op ons, zijn aanwezigheid is met ons. We kunnen nooit op een plaats zijn waar hij niet met ons is (zie Psalm 139). Zijn aanwezigheid en kracht zullen ons staande houden en ons versterken. Ongeacht wat er kan gebeuren in en met ons fysieke lichaam of onze fysieke wereld, door Jezus heeft God ons de ultieme overwinning op elke vijand en al het kwaad gegeven. Zelfs twijfelaars en vijanden van Jezus zullen onze Heer aanbidden, aan zijn voeten knielen en zullen inzien dat ons geloof niet alleen zinvol is, maar dat het zegevierend is. (vgl. 1 Thess. 1)

 

Gebed:

Dank u, Vader! U bent niet alleen de God van de hemel, maar u bent ook mijn God. U kent me en hebt me lief. U hoort mijn kreten om hulp en genade. U deelt mijn worstelingen en lasten. Bevrijd mij van elke vijand, zowel fysiek als geestelijk en geef mij moed om standvastig te blijven in mijn geloof in u. In Jezus' naam vraag ik dit. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 februari 2025 Numeri 6:24-26
24 februari 2025 Psalm 138:8
23 februari 2025 Exodus 15:6
22 februari 2025 HebrŽen 10:24,25
21 februari 2025 Jesaja 30:18
20 februari 2025 Spreuken 18:24
19 februari 2025 EzechiŽl 36:23
 

Home