Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 24 februari 2025

 

Psalm 138:8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE! is in eeuwigheid; en laat niet varen de werken Uwer handen." (Ps 138:8 STV)

"U blijft voor mij zorgen, uw liefde is eeuwig. Heer, u hebt mij gemaakt, trek uw handen niet van mij af."

"De HERE zal het voor mij voleindigen. O HERE, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen."

"De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los."

"De HERE zal ervoor zorgen dat alles goed voor mij afloopt. HERE, Uw goedheid en liefde zijn eeuwig. Laat het werk dat U bent begonnen, niet halverwege ophouden."

 

Overdenking van vandaag:

Eerst is er de overtuiging: de Here zal zijn werk in ons afmaken! (vgl. Fil. 1:6). Daarna is er de verklaring: de liefde van de Here duurt voort en zal niet falen (vgl. 1 Kor. 13:8). Ten slotte is er de smeekbede: Heer, vergeet mij niet, uw creatie (vgl. Ps. 139:13-16). Wat een prachtig evenwicht voor onze wandeling met de Heer.

 

Gebed:

Hemelse Vader en Heer van alle dingen, ik ben ervan overtuigd dat u uw wil en het doel in mij zult volbrengen. Ziende hoe u lief had en door de eeuwen heen werkte met de alledaagse mensen in de bijbel, weet ik dat uw liefde zal blijven, lang nadat ik deze plek verlaten heb. Toch, Heer, heb ik te maken met worstelingen en problemen en vraag ik u in te grijpen met uw genade en kracht in mijn leven. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

23 februari 2025 Exodus 15:6
22 februari 2025 HebrŽen 10:24,25
21 februari 2025 Jesaja 30:18
20 februari 2025 Spreuken 18:24
19 februari 2025 EzechiŽl 36:23
18 februari 2025 Galaten 6:9
17 februari 2025 Jesaja 54:5
 

Home