Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 21 februari 2025

 

Jesaja 30:18

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want de HEERE is een God des gerichts; welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten." (Jes 30:18 STV)

"Toch ziet de Heer uit naar het ogenblik waarop hij zich jullie lot kan aantrekken; toch zet hij zich in om zich over jullie te ontfermen, want hij is een God die recht doet. Gelukkig wie naar hem uitzien!"

"Daarom verlangt de HERE ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de HERE is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten."

"En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht."

"Desondanks wacht de HERE nog steeds tot u bij Hem komt, zodat Hij u Zijn liefde kan tonen; Hij zal u veroveren om u te zegenen, precies zoals Hij heeft gezegd. Gezegend zijn allen die op Hem wachten tot Hij hen te hulp komt."

 

Overdenking van vandaag:

God is traag bij het uitoefenen van zijn recht wanneer dat recht vereist dat zijn volk gestraft wordt. "Vergevingsgezind en niet snel kwaad" zijn woorden die herhaaldelijk gebruikt worden voor de beschrijving van God in het oude testament.  

God verlangt ernaar genadig te zijn en zijn volk te zegenen. Hij verlengt de tijd voor ons om ons te bekeren en zich tot hem te wenden. God geeft ons zelfs zijn eigen Zoon Jezus als zoenoffer voor onze zonden. Laten we het hart van God horen en reageren door ons leven en ons hart naar de God te keren die naar ons verlangt.

 

Gebed:

Almachtige God en Abba Vader, hoe kan ik u ooit bedanken voor uw liefde en genade. Het bewijs hiervan is aangetoond in het offer van uw Zoon voor mijn zonden. Vergeef mij voor die momenten dat ik niet zorgzaam en volledig mijn waardering voor uw genade getoond heb in de manier waarop ik mijn leven leid. Verbeter mij alstublieft door uw Geest net zoals u mij vergeven en gereinigd hebt door uw genade. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

20 februari 2025 Spreuken 18:24
19 februari 2025 EzechiŽl 36:23
18 februari 2025 Galaten 6:9
17 februari 2025 Jesaja 54:5
16 februari 2025 Galaten 5:6
15 februari 2025 1 Johannes 4:21
14 februari 2025 Filippensen 1:3
 

Home