Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 3 januari 2024

 

HebrŽen 1:3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel [Zijner] heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter [hand] der Majesteit in de hoogste [hemelen];" (Heb 1:3 STV)

"De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Door zijn machtig woord houdt hij alles in stand. Hij heeft de mensen gereinigd van hun zonden en daarna heeft hij plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods majesteit in de hemel."

"Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,"

"In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,"

"Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met Zijn machtig woord. Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is Hij gaan zitten naast de Almachtige God, Die in de hemelen is."

 

Overdenking van vandaag:

We praten over Moeder Natuur, maar wist je dat de bijbel Jezus identificeert als de kracht achter de orde van ons heelal? Hij steunt onze wereld door zijn machtig woord. Niet alleen heeft hij ons gered door zijn leven te offeren, maar hij steunt ons ook door zijn woord. Hij steunt ons geestelijk door zijn woorden van onderricht en steunt onze wereld door zijn woorden van kracht en genade.

 

Gebed:

Wees alstublieft met mij, almachtige God, als ik beloof om voor u te leven met Jezus' woorden als fundament. Help me als ik het probeer te begrijpen en toe te passen. Maar vooral, Vader, help mij om u te kennen door zijn woorden. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

2 januari 2024 Johannes 1:2-3
1 januari 2024 Genesis 1:1
 

Home