Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 23 januari 2025

 

2 Korinthiėrs 12:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone." (2Co 12:9 STV)

"Maar hij antwoordde: 'Je hebt genoeg aan mijn genadige goedheid. Want kracht wordt juist ontplooid in zwakheid.' Het liefst roem ik dus mijn zwakheden, dan zal de kracht van Christus in mij wonen."

"En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome."

"maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt."

"Maar de Here antwoordde telkens weer: "Dat Ik altijd bij u ben, is genoeg. Wanneer u zelf zwak bent, kan mijn kracht zich tenvolle ontplooien." Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen. Omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden."

 

Overdenking van vandaag:

Terwijl andere predikanten in de tijd van Paulus met hun eigen geloofsbrieven rond gingen, weigerde Paulus in een 'wedstrijd' te stappen om te bewijzen dat hij de beste discipel van Jezus was. Al had hij de godsdienstige opleiding en Joodse afstamming om zijn rivalen te verstommen; hij vond het belangrijker om zijn zwakten te aanvaarden. Daar kon hij laten zien waar God de beperkingen van Paulus kon overwinnen.  

Laten we voorzichtig zijn in onze tijd dat wij de waarde van een dienst van iemand niet op zijn of haar curriculum vitae baseren. Laten we juist op zoek gaan naar mensen in wie de genade van God overwonnen heeft.

 

Gebed:

Almachtige en liefdevolle Vader, dank u dat u mij ondersteunt en macht geeft om u te dienen op manieren waar ik niet eens van gedroomd heb. Help mij u trouw te dienen terwijl ik op uw genade vertrouw. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 januari 2025 Romeinen 5:9-10
21 januari 2025 Romeinen 5:8
20 januari 2025 Romeinen 5:6-7
19 januari 2025 Romeinen 5:5
18 januari 2025 Romeinen 5:3-4
17 januari 2025 Romeinen 5:1-2
16 januari 2025 Spreuken 10:11
 

Home