Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 6 februari 2024

 

Kolossensen 2:6-7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt [alzo] in Hem; Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging." (Col 2:6-7 STV)

"U hebt Christus Jezus aanvaard als de Heer; leef dan in verbondenheid met hem. Wees in hem geworteld, bouw op hem, houd onwankelbaar vast aan het geloof zoals het u onderwezen is, en laat uw hart overvloeien van dankbaarheid."

"Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging."

"Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid."

"Daarom moet u, die Jezus Christus als uw Here hebt ontvangen, in het dagelijks leven een met Hem blijven. Met uw wortels diep in Hem verankerd, moet u uw leven door Hem laten opbouwen. Blijf in geloof vasthouden aan wat u over Hem hebt geleerd en laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus is ons kernpunt! Hij is de spil waarom wij draaien. We moeten niet proberen toe te voegen aan de waarheid van Jezus, we moeten leren deze waarheid te aanvaarden en erop te vertrouwen met het geloof van een kind. Maar dat geloof van een kind moet worden gevoed en groeien.  

Wanneer Jezus onze centrale focus blijft en onze harten dankbaar blijven aan God voor zijn genade, zullen we onszelf versterkt vinden in ons geloof en zal Jezus meer werkelijk zijn dan ooit.

 

Gebed:

Heilige en Rechtvaardige God, geef me alstublieft ogen om het kwaad te zien en te vermijden. Geef me alstublieft wijsheid om misleidende en valse leer te kennen wanneer het voor me geplaatst wordt. Ondersteun me om een dankbaar leven te leiden van heiligheid tot uw eer en glorie. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

5 februari 2024 Filippensen 2:5-6
4 februari 2024 Efeziėrs 2:4-5
3 februari 2024 Filippensen 2:3
2 februari 2024 Jona 2:1-2
1 februari 2024 1 Johannes 2:1-2
31 januari 2024 Spreuken 1:29,31
30 januari 2024 1 Korinthiėrs 1:30-31
 

Home