Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 12 januari 2025

 

Psalm 100:2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang." (Ps 100:2 STV)

"Ga naar zijn tempel, vereer hem met vreugde, zing voor hem!"

"dient de HERE met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel."

"dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang."

"Laat de hele aarde de HERE met blijdschap dienen. Kom bij Hem en zing een loflied."

 

Overdenking van vandaag:

Laten we onszelf niet beperken tot kerkzang of gemeentezaal vreugde. Laten we vandaag een dag maken om naar christelijk muziek te luisteren en zelf ook ons eigen danklied te zingen en God te verheerlijken.

 

Gebed:

Vader in de hemel, dank u dat u ons, uw schepping, de gave van muziek gegeven heeft. Dank u voor allen die liederen schrijven en liederen van lof delen die zoveel vreugde in ons hart kunnen brengen. Wees blij met mijn lof, terwijl ik luister en zing om mijn liefde voor u te laten zien. Wees blij met mijn welgemeende dank voor alle zegeningen die u over mij hebt uitgestort. In de naam van Jezus dank ik u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

11 januari 2025 Psalm 100:1
10 januari 2025 Spreuken 16:9
9 januari 2025 Jesaja 2:22
8 januari 2025 Klaagliederen 3:25
7 januari 2025 Klaagliederen 3:22-23
6 januari 2025 Psalm 104:33-34
5 januari 2025 Jesaja 26:9
 

Home