Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 5 februari 2024

 

Filippensen 2:5-6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;" (Flp 2:5-6 STV)

"U moet die gezindheid hebben die ook Christus Jezus had. Hij had de gestalte van God, maar heeft zich niet willen vastklampen aan zijn gelijkheid met God."

"Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,"

"Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,"

"Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, Die, hoewel Hij God was, Zich niet heeft vastgeklampt aan Zijn goddelijke rechten."

 

Overdenking van vandaag:

Wat een glorieuze gedachte! Wat een loffelijk doel! Wat een ongelooflijke uitdaging! Ik ben om dezelfde houding te hebben als Jezus had. Het is bijna ondenkbaar. Maar bijna! Weet je, God roept ons tot deze glorieuze, verheven en ondenkbaar hoogte omdat hij ons zijn kinderen noemt.

 

Gebed:

Almachtige en Eeuwige Vader, dank u voor uw ondoorgrondelijke genade getoond in Jezus. Help zijn houding van dienen, gehoorzaamheid en opoffering te laten doordringen in mijn ziel en invloed te hebben op mijn dagelijkse leven. In de naam van Jezus, de Heer der Heren bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

4 februari 2024 Efeziėrs 2:4-5
3 februari 2024 Filippensen 2:3
2 februari 2024 Jona 2:1-2
1 februari 2024 1 Johannes 2:1-2
31 januari 2024 Spreuken 1:29,31
30 januari 2024 1 Korinthiėrs 1:30-31
29 januari 2024 Deuteronomium 1:29-30
 

Home