Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 28 december 2024

 

HebrŽen 12:28-29

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade [vast] houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur." (Heb 12:28-29 STV)

"Daarom moeten we dankbaar zijn dat we een koninkrijk krijgen dat niet kan wankelen. Laten we God dienen zoals hij het wil, met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur."

"Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur."

"Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag. Onze God is een verterend vuur!"

"Omdat wij een blijvend vaderland krijgen, moeten wij dankbaar zijn en God dienen zoals Hij het graag wil, met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur."

 

Overdenking van vandaag:

Ieder aards rijk zal uiteindelijk vallen. Iedere structuur door de mens gemaakt zal vervallen en ten ondergaan. God, echter, heeft ons een koninkrijk gegeven dat niet kan roesten, rotten of vervagen. Hij houdt het voor ons in de hemel. Het zal niet bederven of vernietigd worden en geen dief kan inbreken en het weg halen.

 

Gebed:

Alle lof en aanbidding zijn voor u, grote Koning der Eeuwen . Dank u dat u mij een plaats geeft in uw onvergelijkbare, onverwoestbare en onoverwinnelijke Koninkrijk. In Jezus' naam prijs ik u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

27 december 2024 1 KorinthiŽrs 12:27
26 december 2024 Johannes 12:26
25 december 2024 HebrŽen 12:25
24 december 2024 Johannes 12:24
23 december 2024 Lukas 12:23
22 december 2024 1 SamuŽl 12:22
21 december 2024 Romeinen 12:21
 

Home