Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 25 december 2024

 

HebrŽen 12:25

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer [zullen] wij niet [ontvlieden], zo wij ons van Dien afkeren, Die van de hemelen [is];" (Heb 12:25 STV)

"Denk erom, wijs hem die tot u spreekt niet af! Want toen zij hem afwezen die hen op aarde waarschuwde, zijn ze niet ontkomen. Des te minder kans voor ons, als wij ons van hem afwenden die vanuit de hemel tot ons spreekt!"

"Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen [spreekt]."

"Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen."

"Pas op dat u God, Die tot u spreekt, niet de rug toekeert! Want toen de oude IsraŽlieten weigerden te luisteren naar de waarschuwingen van Mozes, die namens God sprak, liep het niet goed met hen af. Maar als wij niet willen luisteren naar wat Jezus Christus zegt, zal het met ons nog veel slechter aflopen."

 

Overdenking van vandaag:

Met het geschenk van Jezus komt een geweldig verantwoordelijkheid: we moeten luisteren, volgen en hem eren! Als God eiste dat zijn volk gehoorzaam was aan mindere boodschappers zoals profeten of koningen, wat denk je, is dan onze verantwoordelijkheid om te luisteren wanneer hij zijn Zoon naar de aarde gestuurd heeft zodat de glorie van zijn Zoon misschien op ons mag schijnen?

 

Gebed:

Dank u, Vader, voor het sturen van uw Zoon en mijn Heiland, Jezus. Alstublieft, HEER, ik wil me realiseren wat dit voor mij betekent. Geef mij alstublieft kracht en geef mij wijsheid, zodat ik getrouw kan luisteren en Jezus kan dienen, in wiens naam ik bid. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

24 december 2024 Johannes 12:24
23 december 2024 Lukas 12:23
22 december 2024 1 SamuŽl 12:22
21 december 2024 Romeinen 12:21
20 december 2024 1 SamuŽl 12:20
19 december 2024 Spreuken 12:19
18 december 2024 1 KorinthiŽrs 12:18-20
 

Home