Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 24 december 2024

 

Johannes 12:24

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort." (Joh 12:24 STV)

"Ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij slechts één graankorrel. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort."

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort."

"Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht."

"Wat Ik jullie zeg, is de waarheid: Een tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven; anders blijft het een tarwekorrel zonder meer."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus verkondigde deze waarheid, bekend met het feit dat God hem riep om zijn leven zo te plaatsen zodat zijn volgelingen bij hem konden zijn in heerlijkheid. Opoffering is nooit eenvoudig, maar ondanks het gebrek van zijn discipelen aan moed en trouw tijdens zijn laatste uren, geloofde Jezus werkelijk dat zijn offer het beste in hen naar buiten zou brengen en dan zou het hen ook leiden tot het delen in zijn genade en heerlijkheid met vele anderen. (Dit zou met ons ook moeten gebeuren!) Het feit dat we vandaag de dag aan Jezus denken is het bewijs dat hij gelijk had over zijn sterke invloed op hen en anderen die na hen kwamen.

 

Gebed:

Dank u, Heer Jezus, voor alles wat u hebt gedaan om mij vrij te kopen van zonde en dood. Dank u voor het gaan uit de hemel en hier onder ons woonde. Dank u voor een persoon van mededogen en karakter. Dank u voor het liefhebben van uzelf, zelfs toen zij u verlieten. Dank u dat u voor mij het kruis en de dood doorstond. Ik kijk ernaar uit u te zien wanneer u terugkeert met glorie in het gezelschap van de engelen. Aan u alle eer, roem, macht, liefde en lof. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

23 december 2024 Lukas 12:23
22 december 2024 1 Samuël 12:22
21 december 2024 Romeinen 12:21
20 december 2024 1 Samuël 12:20
19 december 2024 Spreuken 12:19
18 december 2024 1 Korinthiërs 12:18-20
17 december 2024 Romeinen 12:17-18
 

Home