Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 4 februari 2024

 

Efeziėrs 2:4-5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft [ons] levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden)," (Efe 2:4-5 STV)

"Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, had ons innig lief en heeft ons, die dood waren door onze overtredingen, samen met Christus het leven gegeven. Aan de genade van God hebt u uw redding te danken!"

"God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (door genade zijt gij behouden),"

"Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered."

"Maar Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij ons volledig gratie heeft verleend, zelfs al waren wij door onze misdaden dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt! Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God."

 

Overdenking van vandaag:

We hebben geen vordering om bij God neer te leggen! Wij hebben geen recht om redding te eisen! Wij hebben geen kracht in ons dat het leven kan vasthouden! Alleen Gods liefde kan ons leven, hoop en genade brengen. Alleen Gods genade kan ons redding brengen. Alleen Gods geschenk van Christus kan ons doen ontwaken uit de slaap des doods van de zonde.

 

Gebed:

Uw liefde, barmhartigheid en genade hebben mij gered, lieve Vader. Wat kan ik doen om u te prijzen? U hebt uw macht, heiligheid en majesteit getoond door mij te redden, lieve God. Wat kan ik doen om uw genade terug te betalen? Uw geduld, doorzettingsvermogen en trouw hebben mijn hart geraakt en brachten me leven. Hoe kan ik ooit de woorden vinden om te zeggen hoeveel ik van u hou? Dank u, Vader, ik dank u voor alles wat u voor mij heeft gedaan. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

3 februari 2024 Filippensen 2:3
2 februari 2024 Jona 2:1-2
1 februari 2024 1 Johannes 2:1-2
31 januari 2024 Spreuken 1:29,31
30 januari 2024 1 Korinthiėrs 1:30-31
29 januari 2024 Deuteronomium 1:29-30
28 januari 2024 Kolossensen 1:28
 

Home