Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 22 december 2024

 

1 SamuŽl 12:22

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want de HEERE zal Zijn volk niet verlaten, om Zijns groten Naams wil, dewijl het den HEERE beliefd heeft, ulieden Zich tot een volk te maken." (1Sa 12:22 STV)

"Werkelijk, de Heer zal zijn volk niet verstoten, dat is hij aan zijn grote naam verplicht. Want hijzelf heeft besloten u tot zijn volk te maken."

"Want de HERE zal zijn volk niet verstoten, om der wille van zijn grote naam. De HERE heeft immers verkozen u tot zijn volk te maken."

"Ter wille van zijn grote naam zal de HEER zijn volk immers niet in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken."

"De HERE zal Zijn uitverkoren volk niet in de steek laten, want dan zou Hij Zijn grote naam te kort doen. Hij maakte u immers tot Zijn eigen volk, omdat Hij dat zo wilde!"

 

Overdenking van vandaag:

De grote en heilige God zal niet ontrouw zijn. Sterker nog, hij zal optreden om zijn karakter te tonen en zijn heilige naam te eren, zelfs wanneer zijn mensen zijn genade niet verdienen. God bemint en beschermt ons en onze grote IsraŽlitische voorouders: dit doet niet te kort aan genade, liefde en trouw.

 

Gebed:

Rechtvaardige en Heilige Vader, uw genade heeft me niet alleen gered, maar het versterkt me zelfs wanneer Satan gebruik probeert te maken van mijn eigen fouten om mij te laten twijfelen aan uw liefde voor mij. Dank u dat u over mijn slechtheid triomfeert en me deugd geeft, zodat ik in uw koninkrijk en glorie kan passen. In Jezus' naam eer ik u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

21 december 2024 Romeinen 12:21
20 december 2024 1 SamuŽl 12:20
19 december 2024 Spreuken 12:19
18 december 2024 1 KorinthiŽrs 12:18-20
17 december 2024 Romeinen 12:17-18
16 december 2024 Romeinen 12:16
15 december 2024 Romeinen 12:15
 

Home