Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 18 december 2024

 

1 Korinthiërs 12:18-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft. Waren zij alle [maar] een lid, waar [zou] het lichaam [zijn]? Maar nu zijn er wel vele leden, doch [maar] een lichaam." (1Co 12:18-20 STV)

"Maar God heeft nu eenmaal gezorgd voor verschillende organen die elk hun plaats hebben in het lichaam, zoals hij dat wilde. Als het geheel uit één orgaan bestond, waar bleef dan het lichaam? Maar in feite zijn er een groot aantal delen die samen één lichaam vormen."

"Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild. Indien zij alle een lid vormden, waar bleef het lichaam? Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts een lichaam."

"God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen."

"Nee, God heeft alle verschillende delen in een lichaam gezet, zoals Hij het goed vond. Als er maar één deel was, zou u niet van een lichaam kunnen spreken. Maar er zijn vele delen en samen vormen zij één lichaam."

 

Overdenking van vandaag:

De apostel Paulus herinnert ons eraan dat God ons rollen geeft in het Lichaam van Christus. Diverse uitgangspunten hebben een samenhang met Gods keuze. Ten eerste: wees trouw in het doen wat God je gegeven heeft - totdat wij trouw zijn in/met kleine dingen, zal hij ons geen grote dingen toevertrouwen (Luk. 16:10-13).  

Ten tweede, als we geen gebruik maken van wat hij ons gegeven heeft, zal het worden weggenomen (Matt. 25:14-30). Ten derde, we oogsten wat we zaaien - zondig of onverantwoordelijk gedrag kan voor gevolgen zorgen die de effectiviteit van onze dienstverlening beperken (Gal. 6:7-8).  

Tot slot - laten we trouw zijn met wat God ons gegeven heeft, laten we hem dienen wanneer ons nieuwe mogelijkheden gegeven worden en laten we hem eren met onze keuzes. Hierdoor kan Satan geen gebruik maken van ons falen om ons dienen te verstoren!

 

Gebed:

Vader en HEER van de hemel en de aarde, help me alstublieft mijn kansen te zien om te dienen in uw Koninkrijk. Laat mijn effectiviteit alstublieft groeien ten gunste van u, zodat ik u glorie kan brengen en een zegen kan zijn voor het Lichaam van Christus. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

17 december 2024 Romeinen 12:17-18
16 december 2024 Romeinen 12:16
15 december 2024 Romeinen 12:15
14 december 2024 1 Korinthiërs 12:14
13 december 2024 1 Korinthiërs 12:13
12 december 2024 Romeinen 12:12
11 december 2024 Romeinen 12:11
 

Home