Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 20 december 2024

 

1 SamuŽl 12:20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Toen zeide Samuel tot het volk: Vreest niet, gij hebt al dit kwaad gedaan; doch wijkt niet van achter den HEERE af, maar dient den HEERE met uw ganse hart." (1Sa 12:20 STV)

"'Wees niet bang,' antwoordde SamuŽl. 'Het is inderdaad verkeerd wat u hebt gedaan. Maar volg nu voortaan de Heer en dien hem met hart en ziel!"

"En Samuel zeide tot het volk: Vreest niet; wel hebt gij al dit kwaad bedreven, maar wijkt niet langer van de HERE af, dient de HERE met uw ganse hart."

"'Ook al hebt u gezondigd, 'antwoordde SamuŽl, 'u hoeft niet bang te zijn zolang u de HEER maar trouw blijft en hem met heel uw hart toegedaan bent."

"Wees niet bang," kalmeerde SamuŽl hen. "U hebt inderdaad gezondigd, maar zorg er in het vervolg voor dat u de HERE met uw hele hart dient en dat u Hem op geen enkele manier links laat liggen."

 

Overdenking van vandaag:

IsraŽl wilde een koning. Dit verdrukt SamuŽls hart en het maakt God boos door het gebrek aan geloof van de mensen. SamuŽl echter herinnert hen eraan dat ze de HEER zelf niet moeten verlaten wanneer ze gestruikeld en gevallen zijn. In plaats daarvan moeten hun politieke zorgen plaats maken voor hun totale trouw aan God en hun bereidheid om hem volledig te dienen.

 

Gebed:

Vergeef mij, Vader, voor de zonden, kortzichtigheid en domheid die ik bij tijden heb getoond. Ik wil u van dienst zijn met een onverdeeld hart, gereinigd door uw vergeving en de veranderende kracht van uw Heilige Geest. Dank u! In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

19 december 2024 Spreuken 12:19
18 december 2024 1 KorinthiŽrs 12:18-20
17 december 2024 Romeinen 12:17-18
16 december 2024 Romeinen 12:16
15 december 2024 Romeinen 12:15
14 december 2024 1 KorinthiŽrs 12:14
13 december 2024 1 KorinthiŽrs 12:13
 

Home