Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 3 februari 2024

 

Filippensen 2:3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"[Doet] geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven." (Flp 2:3 STV)

"Doe niets uit eigenbelang of ijdelheid maar wees bescheiden en acht anderen belangrijker dan uzelf."

"zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang,"

"Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf."

"Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken of een ander te bedriegen. Maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf."

 

Overdenking van vandaag:

Nederigheid is erkennen dat God ons gemaakt heeft om iemand te worden zoals God graag wil dat we zijn, en dit gebruiken om anderen te dienen en te verlossen. Leven in nederigheid zoals Jezus deed, is niet simpelweg het uitvoeren van de gouden regel, maar wij gaan een stap verder - we behandelen anderen beter dan we onszelf zouden behandelen. Omdat we onwaardig of ongeschikt zijn?  

Nee! Jezus was waardig en glorieus, maar hij stelde anderen boven zichzelf toen hij zichzelf offerde en zich gaf om hen te verlossen. Het is een hoge standaard. Het is een harde norm. Het is niet voor lafaards. Maar het is uiteindelijk glorieus (hint: lees door tot vers 9-10 en onthoud dat dezelfde soort beloning zal worden gegeven aan de gelovigen!).

 

Gebed:

Almachtige God, dank u dat u mij aannam als uw kind en dat u me heilig en kostbaar heeft gemaakt voor u. Help me alstublieft om mezelf te zien zoals u mij ziet, en ondersteun me, als één van uw dierbare kinderen, om anderen zodanig te dienen dat ik hen help uw glorie te zien. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

2 februari 2024 Jona 2:1-2
1 februari 2024 1 Johannes 2:1-2
31 januari 2024 Spreuken 1:29,31
30 januari 2024 1 Korinthiërs 1:30-31
29 januari 2024 Deuteronomium 1:29-30
28 januari 2024 Kolossensen 1:28
27 januari 2024 Genesis 1:27
 

Home