Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 8 december 2024

 

Lukas 12:8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Ik zeg u: Een iegelijk, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods." (Lu 12:8 STV)

"Ik zeg jullie: ieder die tegenover de mensen erkent dat hij bij mij hoort, hem zal de Mensenzoon erkennen als de zijne tegenover de engelen van God."

"Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods;"

"Ik zeg jullie: iedereen die mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van God."

"Onthoud dit: Als je er bij de mensen openlijk voor uitkomt dat jij en Ik vrienden zijn, zal Ik je aan de engelen van God voorstellen als mijn vriend."

 

Overdenking van vandaag:

Wat een eenvoudige manier om een zegen te erven. Laten we ervoor zorgen dat we niet in zo'n val als die van Petrus lopen in de nacht van Jezus' arrestatie - sterk in de aanwezigheid van vrienden en zwak in de aanwezigheid van vijanden. Laten we klaar zijn om ons geloof te delen met vrienden met "zachtheid en respect" (1 Pet. 3:15).  

Laten we bereid zijn om openlijk te worden gezien als één van Jezus' discipelen en laten we het tonen in onze woorden en daden. Laten we bekennen dat Jezus onze Heer is door wat we doen en zeggen zodat de hele wereld het kan zien.

 

Gebed:

God, geef me moed en wijsheid om op passende wijze Jezus te erkennen als Heer ten overstaan van mijn vrienden en collega's op een manier die eervol is voor Christus en dat zij daarvoor respect hebben. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

7 december 2024 Spreuken 12:7
6 december 2024 Matthëus 12:6
5 december 2024 Hebrëen 12:5
4 december 2024 Romeinen 12:4-5
3 december 2024 1 Korinthiërs 12:3
2 december 2024 Romeinen 12:2
1 december 2024 Romeinen 12:1
 

Home