Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 5 december 2024

 

HebrŽen 12:5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt;" (Heb 12:5 STV)

"Bent u dan de vermanende woorden vergeten die God tot u als tot zijn kinderen richt: Mijn zoon, denk er niet te licht over als de Heer je straft, en verlies niet de moed als hij je terechtwijst."

"en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt,"

"Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: 'Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt,"

"U bent zeker vergeten hoe God u als Zijn kinderen bemoedigd heeft. Hij zei: "Denk niet licht over de tucht van de Here, mijn zoon. Laat de moed niet zakken als de Here u terechtwijst."

 

Overdenking van vandaag:

Toen ik jong was, deed ik altijd alsof ik een hekel aan discipline had. Het was een onderdeel van het spel. Nu ik ouder ben, ben ik dankbaar dat mijn ouders genoeg van me hielden om me tucht te geven en liefdevol te begeleiden en me vaak aan te moedigen.  

Deze "discipline en training van God" heeft mij zo veel zegeningen gegeven. Als ik Gods discipline in mijn leven nu eens op dezelfde manier zou herkennen en waarderen! Het gebrek aan liefde is geen haat, maar onverschilligheid. Het tegenovergestelde van zorg is een onwil om te disciplineren. Dank God dat hij ons liefheeft en ons genoeg kent om in ons leven betrokken te worden en ons te disciplineren in de richting van de hemel.

 

Gebed:

Vader in de hemel, help mij alstublieft om uw discipline en correctie in mijn leven te herkennen. Ik wil leven voor u met een onverdeeld hart en u vreugde geven in woorden, gedachten en daden. Ik moet echter bekennen dat mijn hart soms opstandig is en mijn vastbeslotenheid soms zwak. Ik dank u dat u mij helpt mijn verlies van geestelijke richting te herkennen door uw liefdevolle discipline. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

4 december 2024 Romeinen 12:4-5
3 december 2024 1 KorinthiŽrs 12:3
2 december 2024 Romeinen 12:2
1 december 2024 Romeinen 12:1
30 november 2024 2 KorinthiŽrs 11:30
29 november 2024 1 KorinthiŽrs 11:29
28 november 2024 Lukas 11:28
 

Home