Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 3 december 2024

 

1 Korinthiėrs 12:3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere [te] [zijn], dan door den Heiligen Geest." (1Co 12:3 STV)

"Daarom verklaar ik u: iemand die gedreven wordt door de Geest van God, kan nooit zeggen: Vervloekt zij Jezus, en nooit kan iemand belijden: Jezus is de Heer, als hij niet gedreven wordt door de heilige Geest."

"Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest."

"Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: 'Vervloekt is Jezus, 'en niemand kan ooit zeggen: 'Jezus is de Heer, 'behalve door toedoen van de heilige Geest."

"Daarom wil ik u erop wijzen dat niemand die door de Geest van God geleid wordt, kan zeggen dat Jezus vervloekt is. En evenmin kan iemand oprecht zeggen dat Jezus de Heer is, behalve als hij door de Heilige Geest geleid wordt."

 

Overdenking van vandaag:

Zeg vandaag zo vaak als je kunt zonder anderen te beledigen: "Jezus is Heer." Maar zeg het niet alleen, meen het ook echt. Zoek het woord "Heer" op in een concordantie en lees alle verwijzingen in het nieuwe testament. Open je hart en vraag Jezus de Heer te zijn van jouw leven. Jezus is Heer! Hij zal Heer zijn of jij of ik hem erkent of niet.  

Maar op een dag zal iedere knie buigen en elke tong belijden dat Jezus de Heer is (Filip. 2:10-11) Laten we eenvoudigweg instemmen, omdat dit het belangrijkste voor ons is en voor degenen die we liefhebben!

 

Gebed:

Here God Almachtig, dank u voor Jezus' opstanding uit de dood en dat hij aan uw rechterhand zit met macht en dat u hem zowel Heer als Christus gemaakt heeft. Ik wil dat uw Zoon, Jezus, vandaag mijn Heer wordt, tot die Dag dat hij komt om me thuis te brengen. Ik doe deze belijdenis in de naam van Jezus Christus, mijn Heiland en mijn Heer. Amen. 

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

2 december 2024 Romeinen 12:2
1 december 2024 Romeinen 12:1
30 november 2024 2 Korinthiėrs 11:30
29 november 2024 1 Korinthiėrs 11:29
28 november 2024 Lukas 11:28
27 november 2024 Matthėus 11:27-28
26 november 2024 Johannes 11:26
 

Home