Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 1 december 2024

 

Romeinen 12:1

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige [en] Gode welbehagelijke offerande, [welke] [is] uw redelijke godsdienst." (Ro 12:1 STV)

"Broeders en zusters, omdat God zo goed voor ons is, roep ik u op, uzelf aan te bieden als een levende en heilige offergave die hij graag aanvaardt. Dat is św ware eredienst;"

"Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst."

"Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u."

"Ik zeg u daarom, broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al Zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn; heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat Hij voor u heeft gedaan, is dat toch niet teveel gevraagd?"

 

Overdenking van vandaag:

Onze aanbidding is niet beperkt tot zondag! Elke dag geven wij onszelf aan Jezus als zijn ondergeschikten, ook geven wij hem onze aanbidding. Iedere keer dat we bewust het kwaad weerstaan en kiezen voor het goede, geven we God aangename en verantwoorde aanbidding.  

Is het niet spannend dat aanbidding niet alleen gebeurt in een kerkgebouw! Is het niet ongelooflijk dat elke dag onze beslissingen en handelingen een cruciaal onderdeel zijn van onze aanbidding tot God!

 

Gebed:

Heilige Here God Almachtig, accepteer alstublieft het offer van mijn gedachten, mijn woorden, en mijn handelingen van vandaag, en alles wat daaruit voortvloeit, zoals mijn liefdevolle aanbidding tot u. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

30 november 2024 2 Korinthiėrs 11:30
29 november 2024 1 Korinthiėrs 11:29
28 november 2024 Lukas 11:28
27 november 2024 Matthėus 11:27-28
26 november 2024 Johannes 11:26
25 november 2024 Markus 11:25
24 november 2024 Handelingen 11:24
 

Home