Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 1 februari 2024

 

1 Johannes 2:1-2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor [de] [zonden] der gehele wereld." (1Jo 2:1-2 STV)

"Mijn kinderen, ik schrijf dit, om u te helpen niet te zondigen. Mocht een van u toch zondigen, weet dan dat we bij de Vader iemand hebben die voor ons pleit en die rechtvaardig is: Jezus Christus. Hij, ja hij, is het boeteoffer voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor die van de hele wereld."

"Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld."

"Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld."

"Kinderen, ik zeg dit om u van de zonde af te houden. Maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige verdediger bij de Vader: Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonden op Zich en maakte ons één met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld."

 

Overdenking van vandaag:

Johannes wil zelfs één zondige gebeurtenis voorkomen in het leven van degenen die hij liefheeft. Hij is bezorgd omdat hij weet dat zelfs één zondige gebeurtenis gebruikt kan worden door Satan om ons te ontmoedigen en te verslaan.  

We moeten weten dat we een Heiland en een verdediger hebben. Hij betaalde de prijs om ons te bevrijden, hij stuurde zijn Geest om ons te helpen de macht van de zonde te overwinnen en hij zal spreken met de Vader en de verdediging voeren om ons te vergeven.

 

Gebed:

Vader, ik schaam me voor mijn zwakheid en kwetsbaarheid als ik zondig. Zelfs tijdens die momenten van schaamte, ben ik dankbaar dat Jezus mij de weg gaf terug naar uw heilige aanwezigheid. Jezus, ik dank u dat u gekomen bent voor mijn redding en mijn verdediging. Ik wil me niet laten ontmoedigen door Satan als ik val. In plaats daarvan heb ik een nieuw verbond gemaakt om te leven met uw karakter en voor uw glorie. In de naam van Jezus, mijn Heer en mijn verdediger, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

31 januari 2024 Spreuken 1:29,31
30 januari 2024 1 Korinthiërs 1:30-31
29 januari 2024 Deuteronomium 1:29-30
28 januari 2024 Kolossensen 1:28
27 januari 2024 Genesis 1:27
26 januari 2024 Genesis 1:26
25 januari 2024 Filemon 1:25
 

Home