Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 23 november 2024

 

1 KorinthiŽrs 11:23-24

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam; En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis." (1Co 11:23-24 STV)

"De boodschap die ik ontvangen heb en die ik ook aan u heb doorgegeven, gaat terug tot op de Heer zelf; ze luidt: in de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij brood, en na God gedankt te hebben, brak hij het in stukken en zei: Dit is mijn lichaam voor u. Doe dat om mij te gedenken."

"Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis."

"Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: 'Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.' "

"Wat ik u hierover al eerder heb verteld, heb ik van de Here ontvangen. In de nacht dat de Here Jezus werd verraden, nam Hij een brood, dankte God ervoor en zei: "Dit is mijn lichaam, dat Ik voor u geef. Eet het geregeld als een herinnering aan Mij."

 

Overdenking van vandaag:

Vergeet Jezus niet! Vergeet zijn grote offer niet. Vergeet zijn onvergelijkbare liefde voor jou niet! Denk aan hem door zijn Maaltijd! Vergeet Jezus niet!

 

Gebed:

Vader, dank u zo veel voor Jezus! Dank u dat u mij gezegend hebt met een geestelijk maaltijd die mij herinnert en opnieuw verkondigt dat Jezus stierf en zijn lichaam en bloed gaf als verlossend offer voor mijn zonden. Dank u dat u mij de dag van zijn opstanding gegeven hebt als de dag dat ik dit grote offer krachtig kan gedenken. Ik kan de grote dag van hereniging verwachten: zijn opstanding heeft dit verzekerd voor zijn kinderen. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 november 2024 Spreuken 11:22
21 november 2024 Johannes 11:21
20 november 2024 Spreuken 11:20
19 november 2024 Deuteronomium 11:19
18 november 2024 Handelingen 11:18
17 november 2024 Zacharia 11:17
16 november 2024 HebrŽen 11:16
 

Home