Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 18 november 2024

 

Handelingen 11:18

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En als zij dit hoorden, waren zij tevreden, en verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft dan God ook den heidenen de bekering gegeven ten leven!" (Hnd 11:18 STV)

"Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en ze eerden God met de woorden: 'Zo is het ook niet-Joden gegeven zich tot God te keren en het leven te ontvangen!'"

"En toen zij dit gehoord hadden, kwamen zij tot rust en verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken."

"Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: 'Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.'"

"Toen de anderen dit hoorden, waren zij gerustgesteld. Zij loofden God. "Het is dus ook voor andere volken," zeiden zij. "God laat ook onder hen mensen tot bekering komen, zodat zij eeuwig leven hebben."

 

Overdenking van vandaag:

Het doorbreken van ras en culturele barrières is nooit gemakkelijk. Gelukkig laat de Geest van God het niet toe dat we comfortabel in onze vooroordelen blijven zitten. In plaats daarvan, worden wij uitgedaagd, geleid en geduwd om rassenhaat en culturele onwetendheid te doorbreken.  

Laten we het soort mensen zijn die zich verheugen in God en hem verheerlijken voor het laten omvallen van elke hindernis die mensen uiteen drijft. Laten we doorzetten tot de zegevierend belofte van het evangelie vervuld wordt: " Er is geen sprake van Jood of Griek, slaaf of vrije, mannelijk of vrouwelijk. Want u bent allen één in Christus Jezus." (Galaten 3:28)

 

Gebed:

Heilige God, ik vraag u iedereen overal te zegenen, zij die proberen over culturele, taalkundige en nationale grenzen heen de genade van Jezus te delen met mensen die u nog niet kennen en die uw zoon niet als Heer eren. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

17 november 2024 Zacharia 11:17
16 november 2024 Hebrëen 11:16
15 november 2024 Jozua 11:15
14 november 2024 2 Korinthiërs 11:14
13 november 2024 Hebrëen 11:13
12 november 2024 Spreuken 11:12
11 november 2024 1 Korinthiërs 11:11
 

Home