Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 10 november 2024

 

Jeremia 11:10

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zij zijn wedergekeerd tot de ongerechtigheden hunner voorvaderen, die Mijn woorden geweigerd hebben te horen; en zij hebben andere goden nagewandeld, om die te dienen; het huis Israels en het huis van Juda hebben Mijn verbond gebroken, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb." (Jer 11:10 STV)

"Net als hun voorouders weigeren ze naar mij te luisteren en ze vervallen tot dezelfde wandaden: zij lopen andere goden achterna, die willen zij dienen. Het volk van IsraŽl en het volk van Juda hebben het verbond dat ik met hun voorouders gesloten heb, verbroken."

"Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen, die weigerden naar mijn woorden te horen, en zij zijn andere goden achternagelopen om die te dienen; het huis van Israel en het huis van Juda hebben het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten had, verbroken."

"Ze zijn tot dezelfde wandaden vervallen als hun voorouders, die al weigerden mijn geboden na te leven; ze zijn achter andere goden aan gelopen en hebben die vereerd. Zowel IsraŽl als Juda heeft het verbond verbroken dat ik met hun voorouders gesloten had."

"Zij zijn teruggekeerd naar de zonden van hun vaders die weigerden naar Mij te luisteren. Zij aanbidden afgoden. Het verbond, dat Ik met hun vaders heb gesloten, hebben zij verbroken en nietig verklaard."

 

Overdenking van vandaag:

Soms verwerpen diegenen met de grootste mogelijkheid tot zegeningen deze en vallen terug in de oude zondige gewoonten van hun voorouders en cultuur. De gevolgen van het afwijzen van God, en zijn wil, zijn enorm.  

De afgelopen tien dagen in onze overdenkingen hebben we gekeken naar de toekomst die we in het vooruitzicht hebben in onze wandeling met Christus. Helaas zijn er sommigen die nooit in de trein van genade stappen. Ze volgen God niet en kijken neer op hen die God volgen. Met het zicht op hun kritiek, laten we waar maken dat we oprecht trouw zijn aan Gods oproep, niet alleen in woorden, maar ook in daden.

 

Gebed:

Liefdevolle Hemelse Vader, ik kijk er naar uit om bij u te zijn. Ik word, Vader, geconfronteerd met vele uitdagingen in belofte om trouw te zijn. Ik wil niet vervallen in de slechte en zondige gewoonten van sommigen die mij voor gegaan zijn en tegen u rebels waren. Ondersteun alstublieft mijn geloof om op hen te lijken die u dienden met hun hele hart. Houd mij alstublieft weg van elke slechte daad of gedachte. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

9 november 2024 Jesaja 11:9
8 november 2024 Deuteronomium 11:8
7 november 2024 Psalm 11:7
6 november 2024 HebrŽen 11:6
5 november 2024 MatthŽus 11:5
4 november 2024 Spreuken 11:4
3 november 2024 HebrŽen 11:3
 

Home