Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 9 november 2024

 

Jesaja 11:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren [den] [bodem] der zee bedekken." (Jes 11:9 STV)

"Op de Sion, Gods heilige berg, doet niemand meer kwaad, sticht niemand nog onheil. Zoals de zee vol is met water, zo zijn de mensen vol van de Heer; allen erkennen hem."

"Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken."

"Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt."

"Op heel mijn heilige berg zal niemand en niets schade aanrichten of vernietigen, want zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de HERE."

 

Overdenking van vandaag:

Wat een glorierijke tijd van zegen! Wij zullen God persoonlijk kennen. Maar niet alleen wij, het enorme koor van gelovigen zal een lied zingen omdat zij God kennen. Laten we uitkijken naar die dag en onze harten samen binden in het volgen van God.  

Laten we niet tevreden zijn met alleen het kennen van feiten over God, maar laten we hem werkelijk leren kennen door in zijn werk te delen, door in zijn karakter te delen en naar zijn aanwezigheid in ons leven te streven.

 

Gebed:

Liefdevolle Vader, wees alstublieft dicht bij me vandaag. Ik moet me van uw aanwezigheid bewust zijn wat er vandaag ook gebeurt. Ik wil dat u mijn eeuwige Herder bent die over zijn schapen waakt en die ik als mijn Verlosser, Redder en Vriend ken. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

8 november 2024 Deuteronomium 11:8
7 november 2024 Psalm 11:7
6 november 2024 HebrŽen 11:6
5 november 2024 MatthŽus 11:5
4 november 2024 Spreuken 11:4
3 november 2024 HebrŽen 11:3
2 november 2024 Lukas 11:2-4
 

Home