Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 30 januari 2024

 

1 Korinthiërs 1:30-31

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing; Opdat [het] [zij], gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere." (1Co 1:30-31 STV)

"Want dankzij God bent u één met Christus Jezus, dankzij God is hij onze wijsheid geworden; hij rechtvaardigt, heiligt en bevrijdt ons. Daarom staat er in de Schrift: Als iemand zich wil beroemen, laat hij zich dan beroemen op de Heer."

"Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here."

"Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: 'Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.'"

"Dank zij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Hij geeft u wijsheid en door Hem staat u rechtvaardig tegenover God. Hij heeft u apart gezet en bevrijd. Alles dank zij Hem. Zo staat het ook in de Boeken: "Als iemand zich toch op iets wil beroemen, laat hij zich dan beroemen op de Here!" "

 

Overdenking van vandaag:

Jezus is onze gerechtigheid, heiligheid en verlossing. Laten we deze "kerk"-woorden eens uitpakken. Gerechtigheid - de mogelijkheid om voor God te staan en vrij van schuld te worden verklaard. Heiligheid - de aard en natuur die de heerlijkheid en de heiligheid van de hemel reflecteert. Verlossing - het geschenk van vrijheid gekocht voor een hoge prijs.  

Christenen zijn niet perfect? Hmmm! Wij weten dat dit waar is. Maar, omwille van Jezus' liefdevolle offer weten we ook dat we in de ogen van God rechtvaardig, heilig en verlost zijn. Dat, beste vriend van Jezus, dat is wat wij verbazingwekkende genade noemen!

 

Gebed:

Hoe kan ik u danken, verstandige en barmhartige Vader, voor het geschenk van Jezus? Uw liefde in het vormen van het plan om hem te sturen, uw offer om hem sterfelijk te laten zijn, uw lijdensweg toen uw eigen creaties hem vermoorden zijn te verbazingwekkend om het te begrijpen. Maar in mijn hart weet ik dat u deze dingen deed door uw liefdevolle genade en ik wil u danken en prijzen voor eeuwig. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

29 januari 2024 Deuteronomium 1:29-30
28 januari 2024 Kolossensen 1:28
27 januari 2024 Genesis 1:27
26 januari 2024 Genesis 1:26
25 januari 2024 Filemon 1:25
24 januari 2024 Judas 1:24-25
23 januari 2024 1 Petrus 1:23
 

Home