Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 16 oktober 2024

 

1 Korinthiërs 10:16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De drinkbeker der dankzegging, dien wij [dankzeggende] zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus?" (1Co 10:16 STV)

"Geeft de beker waarbij wij God loven en danken, geen gemeenschap met het bloed van Christus? En geeft het brood dat we breken geen gemeenschap met het lichaam van Christus?"

"Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus?"

"Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus?"

"Als wij aan de tafel van de Here drinken uit de beker, Hem danken en Zijn zegen vragen, hebben wij toch samen deel aan het bloed van Christus? En als wij het brood breken, hebben wij toch samen deel aan Zijn lichaam?"

 

Overdenking van vandaag:

De apostel Paulus maakt duidelijk dat de kern van het evangelie gevonden wordt in de dood, begrafenis, opstanding en verschijningen van Jezus (1 Kor. 15:1-8). Het heilig avondmaal, het gedachtenismaal of de eucharistie zoals het soms genoemd wordt, zijn een zeer belangrijk deel van onze wandel met Christus. Het is een moment dat we het evangelie betuigen (zie 1 Kor. 11:26).  

Maar het is meer dan een tijd van betuigen; het is een tijd van samenkomen en delen. Tijdens het avondmaal delen we met elkaar en met Christus. Deze deelneming werkt ons bij in onze wandel met de Verlosser en helpt ons zijn reddende dood en opstanding opnieuw te beleven.

 

Gebed:

Heilige God en liefhebbende Vader, dank u dat u mij het avondmaal gegeven hebt. Het is zo'n mooie en overtuigende herinnering van de enorme prijs die Jezus betaalde voor mijn zonden. Het is zo'n mooie herinnering van de liefde die u voor mij hebt en het losgeld dat u voor mij betaalde om mij vrij te kopen van zonde en dood. Dank u dat u mij uitnodigt om te delen in het heilige offer van uw Zoon en mijn Verlosser. Laat mij alstublieft dit kostbare geschenk nooit voor lief nemen of misbruiken. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

15 oktober 2024 Richteren 10:15
14 oktober 2024 Deuteronomium 10:14
13 oktober 2024 1 Korinthiërs 10:13
12 oktober 2024 Hosea 10:12
11 oktober 2024 Johannes 10:11
10 oktober 2024 Jeremia 10:10
9 oktober 2024 1 Koningen 10:9
 

Home