Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 15 oktober 2024

 

Richteren 10:15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar de kinderen Israels zeiden tot den HEERE: Wij hebben gezondigd; doe Gij ons, naar alles, wat goed is in Uw ogen; alleenlijk verlos ons toch te dezen dage!" (Ri 10:15 STV)

"'Nee, wij hebben gezondigd,' zeiden de IsraŽlieten tot de Heer, 'doe maar met ons wat u wilt, maar bevrijd ons nog deze ene keer.'"

"Toen zeiden de Israelieten tot de HERE: Wij hebben gezondigd. Doe met ons al wat U goeddunkt. Maar red ons toch deze keer!"

"Toen zeiden de IsraŽlieten tot de HEER: 'Wij hebben gezondigd. Doe met ons wat u goeddunkt, alleen, bevrijd ons nog deze ene keer.'"

"Maar de IsraŽlieten smeekten opnieuw: "Wij hebben gezondigd. Doet U maar met ons wat U wilt, maar verlos ons alstublieft nog ťťn keer van onze vijanden!"

 

Overdenking van vandaag:

Toen Gods mensen de hevigheid van hun zonden en de vreselijke straf van God zich realiseerden, toonden ze berouw en vroegen om zijn hulp. Jammer genoeg verbergen of vermijden wij vaak de kwestie van onze eigen zonde. Wij houden er niet van onze zonde toe te geven, nog minder om het te bekennen en we keren ons er van af. "Zo slecht is het toch niet! Ik ken mensen die slechtere dingen doen!"  

We moeten onze bekentenis van onze zonde niet als vernedering of zwakheid zien. Het erkennen van onze zonde en het vragen om Gods vergiffenis, vergeving en kracht, opent de deur voor hem om ons te gebruiken op een krachtige manier.

 

Gebed:

Vergeef me, Hemelse Vader, voor mijn zonde. Verwijder het alstublieft uit mijn leven met de hulp van uw Geest die mij kan veranderen en zuiveren wanneer ik mijzelf dagelijks als een levend offer aan u geef. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

14 oktober 2024 Deuteronomium 10:14
13 oktober 2024 1 KorinthiŽrs 10:13
12 oktober 2024 Hosea 10:12
11 oktober 2024 Johannes 10:11
10 oktober 2024 Jeremia 10:10
9 oktober 2024 1 Koningen 10:9
8 oktober 2024 Spreuken 10:8
 

Home