Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 13 oktober 2024

 

1 Korinthiërs 10:13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen." (1Co 10:13 STV)

"U hebt geen beproeving doorstaan die niet voor mensen te dragen is. U kunt op God vertrouwen; hij zal niet toelaten dat u boven uw krachten beproefd wordt. En wanneer u beproefd wordt, zal hij ook voor uitkomst zorgen zodat u de beproeving doorstaat."

"Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt."

"U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan."

"De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw; Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent."

 

Overdenking van vandaag:

Als we verleiding tegenkomen heeft God ons twee dingen beloofd: (1) een uitweg en (2) de kracht om de beproeving te doorstaan. Geloven we dit echt? Ja, natuurlijk, omdat Jezus deze kracht liet zien, God ons deze kracht beloofde en wij broers en zusters in Christus zien die door deze kracht verleidingen hebben overwonnen!  

We moeten echter niet denken dat de uitweg betekent dat wij geen uitdagingen, ellende of moeilijkheden zullen hebben. Karakter wordt gevormd door de verleiding te weerstaan, maar ook door niet op te geven tijdens de gekregen uitdagingen, omdat we gelovig blijven. God zal ons een uitweg geven, maar hij is ook geïnteresseerd in het ontwikkelen van ons heilig karakter. Waar de balans tussen deze twee is, is Gods werk. Of wij kiezen gelovig te blijven is ons werk. (Romeinen 5:1-5; 1 Petrus 1:7)

 

Gebed:

Dank u, liefhebbende Vader, dat u mij de uitweg geeft en de kracht om de verleiding te overwinnen. Vergeef me voor de keren dat ik aan verleidingen heb toegegeven en gezondigd heb. Vergeef mij voor de keren dat ik niet de deur van de uitweg wilde vinden. Reinig mij en maak me tot een trouw en nuttig werktuig voor u en uw Koninkrijk. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

12 oktober 2024 Hosea 10:12
11 oktober 2024 Johannes 10:11
10 oktober 2024 Jeremia 10:10
9 oktober 2024 1 Koningen 10:9
8 oktober 2024 Spreuken 10:8
7 oktober 2024 Jeremia 10:7
6 oktober 2024 Spreuken 10:6
 

Home