Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 7 oktober 2024

 

Jeremia 10:7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Wie zou U niet vrezen, Gij Koning der heidenen? Want het komt U toe; omdat toch onder alle wijzen der heidenen, en in hun ganse koninkrijk, niemand U gelijk is." (Jer 10:7 STV)

"Wie zou geen ontzag voor u hebben? U bent koning over alle volken, met recht heeft men ontzag voor u. Geen koning, geen wijze uit welk volk ook, is aan u gelijk."

"Wie zou U niet vrezen, o Koning der volkeren? Want U komt het toe, want onder al de wijzen der volken en onder al hun koningen is niemand U gelijk!"

"Wie zou geen ontzag voor u hebben? Koning van de volken, dat komt u immers toe. Onder alle wijzen van de volken, onder al hun koningen is niemand als u."

"Wie zou U niet vrezen, Koning van de volken? En zo hoort het, want onder alle wijze mannen op aarde en in alle koninkrijken van deze wereld is er niemand zoals U."

 

Overdenking van vandaag:

Koningen, presidenten en heersers hebben rijen van "wijze" en diplomatieke adviseurs. Velen omringen zich ook met mensen met macht en rijkdom. Er is echter slechts één Koning van de Volken! Er is slechts één wie echt en uiteindelijk over alle volken van de aarde zal beslissen. Hij is onvergelijkbaar en heeft verder geen gelijkwaardige rivaal.  

Alle schepselen, groot en klein, zullen op een dag hem respect tonen en zullen zijn heilige naam eren. Laten we ervoor zorgen dat wij het vandaag doen!

 

Gebed:

U bent waardig, mijn God en Vader, van alle glorie en macht. U hebt geen rivaal -- noch in de wereld buiten, noch in mijn hart. Dank u voor de genadige zegen. Waarom u om mij zou moeten geven, terwijl u zoveel macht en majesteit hebt, weet ik niet helemaal zeker, maar ik dank u en prijs u. Ik dank u dat u mij in uw koningshuis heeft opgenomen. Ik prijs u voor de grote en genadevolle zuiverheid en de oprechtheid die u over mij hebt uitgegoten. In naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

6 oktober 2024 Spreuken 10:6
5 oktober 2024 2 Korinthiërs 10:5
4 oktober 2024 Romeinen 10:4
3 oktober 2024 Leviticus 10:3
2 oktober 2024 Psalm 10:2
1 oktober 2024 Jesaja 10:1-2
30 september 2024 Nehemia 9:30
 

Home