Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 26 januari 2024

 

Genesis 1:26

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt." (Ge 1:26 STV)

"Toen zei God: 'Laten we mensen maken! Mensen die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij zullen zeggenschap hebben over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht, over de dieren op het land, de tamme en de wilde, de grote en de kleine.'"

"En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt."

"God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.'"

"Toen zei God: "Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeŽn en in de lucht."

 

Overdenking van vandaag:

We zijn schepselen gemaakt door een liefdevolle Schepper, maar wij zijn veel meer dan dieren. Er is iets dat de mens kenmerkend en bijzonder maakt in vergelijking met de rest van de schepping. God heeft ons gemaakt om over de dierlijke wereld te regeren.  

Maar regeren betekent niet ruÔneren! Aangezien de schepping een deel is van Gods getuigenis aan zichzelf (Psalm 19 & Romeinen 1:20), willen we zeker dat getuigenis niet verpesten. In feite, gemaakt zijnde in Gods gelijkenis, willen we regeren met de genade, goedheid en zorg die God zelf gebruikt.

 

Gebed:

Vader, help me alle schoonheid van uw schepping te zien. Leid me weg van verspilling. Leid me tot het juiste gebruik van de natuurlijke rijkdommen waarmee u mij zo genereus zegende. Maar vooral, begeleid mijn beslissingen zodanig dat ik invloed heb op uw creatie. Mag mijn levensstijl en mijn persoonlijke leven nooit schade doen aan de schoonheid van uw stem in mijn wereld. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 januari 2024 Filemon 1:25
24 januari 2024 Judas 1:24-25
23 januari 2024 1 Petrus 1:23
22 januari 2024 Kolossensen 1:22
21 januari 2024 Deuteronomium 1:21
20 januari 2024 Romeinen 1:20
19 januari 2024 EfeziŽrs 1:17-20
 

Home