Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 3 oktober 2024

 

Leviticus 10:3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Mozes zeide tot Aaron: Dat is het, wat de HEERE gesproken heeft, zeggende: In degenen, die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor het aangezicht van al het volk zal Ik verheerlijkt worden. Doch Aaron zweeg stil." (Le 10:3 STV)

"En Mozes zei tegen Ašron: 'Dit bedoelde de Heer toen hij zei: Ik laat mijn priesters zien dat ik de heilige God ben, ik toon mijn luister ten overstaan van het hele volk.' Maar Ašron was met stomheid geslagen."

"En Mozes zeide tot Aaron: Dit is het, wat de HERE gesproken heeft: aan degenen die Mij het naaste staan, zal Ik Mij de Heilige betonen en ten aanschouwen van het gehele volk zal Ik Mij verheerlijken. En Aaron zweeg."

"Mozes zei tegen Ašron: 'Dit bedoelde de HEER toen hij zei: "Door degenen die in mijn nabijheid verkeren, toon ik mijn heiligheid. Het hele volk maak ik getuige van mijn majesteit."' Ašron zweeg."

"Toen zei Mozes tegen Ašron: Dit is wat de HERE bedoelde toen Hij zei: 'Ik zal Mij de Heilige betonen aan degenen die Mij het naaste zijn en voor de ogen van het hele volk zal Ik Mij verheerlijken. Ašron kon geen woord uitbrengen."

 

Overdenking van vandaag:

Gods heiligheid is onbenaderbaar behalve door het geschenk van zijn genade. Wanneer wij Gods heiligheid negeren, schenden wij wat kostbaar en heilig is. God zal als heilig gekend en getoond worden; als het niet door zijn mensen wordt gedaan, dan wel door wat hij doet.  

Laten we onze verering voor God serieus nemen en hem eren met ons respect en ontzag (HebreeŽrs 12:28-29). Maar laten we onze aanbidding niet beperken door wat we enkel in de kerk doen. Laten we beseffen dat alles van ons leven aanbidding is (Romeinen 12:1-2) en laten we ons leven leiden met een doel om heilig te zijn in alles wat we doen (1Petrus 1:15-16), zowel in de aanbidding met onze lippen als de verering met ons leven (HebreeŽrs 13:15-16).

 

Gebed:

Almachtig en de Meeste Hoge God, heilig en perfect in rechtvaardigheid, vergeef mij voor mijn zonden. Reinig mij en maak mij heilig door de zegende macht van uw Heilige Geest. Laat mijn leven geleid worden als een heilig offer voor u. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

2 oktober 2024 Psalm 10:2
1 oktober 2024 Jesaja 10:1-2
30 september 2024 Nehemia 9:30
29 september 2024 Exodus 9:29
28 september 2024 HebrŽen 9:28
27 september 2024 1 KorinthiŽrs 9:27
26 september 2024 Lukas 9:26
 

Home