Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 2 oktober 2024

 

Psalm 10:2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De goddeloze vervolgt hittiglijk in hoogmoed den ellendige; laat hen gegrepen worden in de aanslagen, die zij bedacht hebben." (Ps 10:2 STV)

"Mensen die hoogmoedig zijn, van u niet willen weten, jagen de armen op en lokken hen listig in de val."

"Over de trots van de goddeloze is de ellendige ontstoken. Laat hen verstrikt worden in de boze plannen die zij bedacht hebben."

"In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken–maak hen gevangenen van hun eigen plannen!"

"De goddeloze zet in zijn hoogmoed de achtervolging in op de arme; laat het kwaad dat zij hebben bedacht, toch op deze mensen zelf neerkomen!"

 

Overdenking van vandaag:

God haat absoluut geweld, intimidatie of ieder ander middel dat gebruikt wordt om diegenen die zwakker zijn te beheersen, manipuleren of te onderdrukken. Hij verafschuwt de verdorvenheid die gebaseerd is op de sterken en machtigen die azen op de zwakkeren en machtelozen.  

Wij zouden, door onze daden en middelen, zowel aan de zwakken als de machtelozen moeten laten zien dat er een God van liefde is.

 

Gebed:

Geef mij een hart God, dat zich verre houdt van machtsmisbruik en het misbruik van rijkdom. Dank u, lieve God, voor het sturen van Jezus om mij te redden toen ik machteloos was om mijn eigen redding te realiseren (Romeinen 5:5-11). Geef mij alstublieft een hart zoals Jezus wanneer ik anderen zie die gebruikt worden. In de naam van mijn Verlosser, Jezus, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

1 oktober 2024 Jesaja 10:1-2
30 september 2024 Nehemia 9:30
29 september 2024 Exodus 9:29
28 september 2024 Hebrëen 9:28
27 september 2024 1 Korinthiërs 9:27
26 september 2024 Lukas 9:26
25 september 2024 Lukas 9:25
 

Home