Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 30 september 2024

 

Nehemia 9:30

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Doch Gij vertoogt het vele jaren over hen, en betuigdet tegen hen door Uw Geest, door den dienst Uwer profeten, maar zij neigden het oor niet; daarom hebt Gij hen gegeven in de hand van de volken der landen." (Ne 9:30 STV)

"U hebt hen geduldig verdragen, jaar in jaar uit. U bezwoer hen door uw geest, door middel van uw profeten, maar zij luisterden niet. Daarom leverde u hen uit aan allerlei volken."

"Vele jaren waart Gij lankmoedig over hen en vermaandet hen door uw Geest, door de dienst van uw profeten, maar zij gaven daaraan geen gehoor. Toen hebt Gij hen in de macht van de volken der landen gegeven."

"U had vele jaren geduld met hen, u waarschuwde hen door uw geest, bij monde van uw profeten, maar zij luisterden niet, en daarom leverde u hen uit aan de volken om hen heen."

"Vele jaren had U geduld met hen en Uw Geest sprak door profeten om hen terecht te wijzen. Maar zij luisterden niet. Daarom leverde U hen opnieuw over aan de macht van de omringende volken."

 

Overdenking van vandaag:

God heeft vaak tot zijn mensen gesproken via de profeten die spraken doordat ze geÔnspireerd waren door de Heilige Geest van God. Maar zo vaak negeerden deze mensen hun stem en verlieten ze hun God. Laten we ervoor zorgen dat niet hetzelfde over ons gezegd kan worden!

 

Gebed:

Majestueuze HEER en Abba Vader, ik prijs u! Laat mij alstublieft nooit uw liefde voor u verlaten of het verlangen van mij hart om u gehoorzaam te zijn en u te behagen! In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

29 september 2024 Exodus 9:29
28 september 2024 HebrŽen 9:28
27 september 2024 1 KorinthiŽrs 9:27
26 september 2024 Lukas 9:26
25 september 2024 Lukas 9:25
24 september 2024 Jeremia 9:24
23 september 2024 Markus 9:23
 

Home