Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 26 september 2024

 

Lukas 9:26

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, diens zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komen zal in Zijn heerlijkheid, en [in] [de] [heerlijkheid] des Vaders, en der heilige engelen." (Lu 9:26 STV)

"Als iemand zich schaamt voor mij en mijn boodschap, zal ook de Mensenzoon zich schamen voor hem, wanneer hij komt in zijn glorie en in de glorie van de Vader en van de heilige engelen."

"Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen."

"Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft."

"Wanneer Ik kom in de schitterende majesteit van mijn Vader, Mijzelf en de heilige engelen, zal Ik Mij schamen voor ieder mens die zich nu voor Mij en Mijn woorden schaamt."

 

Overdenking van vandaag:

Eén van de meest trieste zinnen die een liefhebbend kind ooit kan horen is een zin als deze: “Ik ben zo teleurgesteld in je.” Zo'n reactie zouden we ook niet van onze Hemelse Vader willen horen. We willen dat de wereld weet dat we Jezus liefhebben en eren als Heer, zodat ook zij onze Redder leren kennen, en dat we vreugde bij onze Vader in de Hemel kunnen brengen!

 

Gebed:

Here God Almachtig, geef mij alstublieft openheid, wijsheid en respect wanneer ik me iedere dag probeer voor Jezus te verheffen. Laat mijn woorden en mijn leven mijn loyaliteit voor Jezus als mijn Heer en Redder verklaren. In de naam van de Heer Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 september 2024 Lukas 9:25
24 september 2024 Jeremia 9:24
23 september 2024 Markus 9:23
22 september 2024 1 Korinthiërs 9:22
21 september 2024 Matthëus 9:21
20 september 2024 Lukas 9:20
19 september 2024 1 Korinthiërs 9:19
 

Home