Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 25 januari 2024

 

Filemon 1:25

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen. <<[Geschreven uit Rome aan Filemon, door bemiddeling van de dienstknecht Onesimus.]>>" (Flm 1:25 STV)

"De Heer Jezus Christus zij u genadig."

"De genade van de Here Jezus Christus zij met ulieder geest."

"De genade van de Heer Jezus Christus zij met u."

"Ik wens u toe dat uw geest door de genade van de Here Jezus Christus gesterkt zal worden."

 

Overdenking van vandaag:

Heb je gemerkt hoe woorden van zegen zo schaars zijn? Soms is het gemakkelijker om sarcasme en spot te gebruiken dan zegen in onze falende toestand. Maar in Gods familie, horen woorden altijd gebruikt te worden ten goede van en voor de zegen van anderen.  

Welke meer eenvoudige of lievere woorden moeten we gebruiken om anderen te zegenen dan deze woorden die Paulus naar Filemon stuurde? Laten we een manier vinden om ze te zeggen ... en ze opnieuw te zeggen ... en opnieuw ...

 

Gebed:

Liefdevolle Vader, u heeft me zo veel gezegend met uw genade. Gebruik mij om een zegen te zijn voor iedereen die ik vandaag ontmoet. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

24 januari 2024 Judas 1:24-25
23 januari 2024 1 Petrus 1:23
22 januari 2024 Kolossensen 1:22
21 januari 2024 Deuteronomium 1:21
20 januari 2024 Romeinen 1:20
19 januari 2024 Efeziėrs 1:17-20
18 januari 2024 1 Petrus 1:18-19
 

Home