Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 24 september 2024

 

Jeremia 9:24

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat hij verstaat, en Mij kent, dat Ik de HEERE ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die dingen heb Ik lust, spreekt de HEERE." (Jer 9:24 STV)

"Als iemand ergens trots op wil zijn, laat hij er dan trots op zijn dat hij mij kent, dat hij inziet dat ik, de Heer, liefde schenk; dat ik het ben die recht en rechtvaardigheid brengt in dit land. Naar zo'n mens gaat mijn hart uit. Dat verzeker ik jullie."

"wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de HERE ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want in zodanigen heb Ik behagen, luidt het woord des HEREN."

Wil iemand zich op iets beroemen,
laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent,
inziet dat ik, de HEER, dit land liefde schenk,
rechtvaardigheid en recht,
want daar schep ik behagen in

"Laten zij alleen roemen in het feit dat zij Mij werkelijk kennen. Dat zij weten dat Ik de HERE ben, een God van vriendelijkheid Die de aarde rechtvaardig regeert, want in deze dingen heb Ik genoegen."

 

Overdenking van vandaag:

Er zijn twee dingen even belangrijk om deze passage te begrijpen. Ten eerste, God is zachtmoedig, rechtvaardig en goed. Ten tweede, God vindt het fantastisch als hij deze dingen in ons ziet. Dus… waar sta jij voor in het leven?  

Laten we als onze Vader zijn en ons een levensstijl aanmeten van liefhebbende zachtmoedigheid, rechtvaardigheid voor allen zoeken en een integer karakter hebben. Waarom? Omdat we geen grotere vreugde zouden moeten kennen om de Vader te verblijden!

 

Gebed:

Almachtige en Heilige God, laat mijn leven u verblijden en vreugde geven. Ik besef me, lieve Vader, dat mijn karakter niet aan uw heiligheid en rechtvaardigheid voldoet. Ik weet dat de genade en gratie die ik aan anderen toon, verbleekt bij de genade en gratie die u aan mijn getoond heeft. Vader, help mij alstublieft om die delen te kennen waar ik het meest moet groeien. Ik wil u behagen en anderen zegenen met uw genade. Dank u dat u mij de Heilige geest geeft om me te helpen om te veranderen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

23 september 2024 Markus 9:23
22 september 2024 1 Korinthiėrs 9:22
21 september 2024 Matthėus 9:21
20 september 2024 Lukas 9:20
19 september 2024 1 Korinthiėrs 9:19
18 september 2024 Prediker 9:18
17 september 2024 Deuteronomium 9:17
 

Home