Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 24 januari 2024

 

Judas 1:24-25

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde, Den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen." (Jds 1:24-25 STV)

"Aan hem die in staat is u voor struikelen te behoeden en u op te stellen voor zijn luisterrijke troon, vlekkeloos en juichend van vreugde aan de enige God, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, komt heerlijkheid toe en majesteit, macht en gezag, voor de aanvang der tijden, nu, en voor altijd en eeuwig. Amen."

"Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden! Amen."

"De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vˇˇr alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen."

"God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij kan u zover brengen dat u zonder gebreken en vol blijdschap voor Zijn schitterende troon komt te staan. Hij is de enige God; Hij redt ons door onze Here Jezus Christus. Voor Hem is alle heerlijkheid en majesteit, alle kracht en macht, sinds het begin, nu en voor eeuwig. Amen."

 

Overdenking van vandaag:

Wat een grote verzameling van waarheden zijn te vinden in dit ene gebed van zegen. Onze ogen worden eerst getrokken naar dat wat God voor ons kan doen - voorkomen dat we vallen en ons voordragen voor zijn glorieuze aanwezigheid in vreugdevolle perfectie.  

Maar bij nader onderzoek, worden onze harten getrokken naar de beschrijving van onze ongelooflijke God: degene die in staat is, de enige God, onze Heiland, degene die leeft in heerlijkheid en majesteit en macht en gezag, degene die met ons gecommuniceerd heeft door Jezus onze Heer, en degene die bestaat voor alle tijdperken en die nu leeft en die voor eeuwig zal zijn.  

Onze zegeningen als Gods kinderen zijn ongelooflijk, maar de reden waarom ze er zijn, is omdat onze God meer is dan ongelooflijk, ontzagwekkend en geweldig. Onze woorden kunnen hem geen recht doen. Onze helderste inzichten kunnen de roem die hij heeft niet begrijpen. Maar ondanks zijn grootsheid, houdt hij van jou en mij in onze beperkte sterfelijkheid!

 

Gebed:

Ontzagwekkende en Heilige Heer, dank u dat u niet alleen God bent, maar dat u van mij houdt en dat u zichzelf aan mij toont door Jezus. Ik kijk ernaar uit om in uw aanwezigheid te staan, genietende van uw gedeelde perfectie en uw heerlijkheid prijzende met de engelen. Accepteer alstublieft mijn beperkte en menselijke lof tot de dag dat mijn woorden los geschakeld zijn van hun sterfelijkheid en dat mijn onvolkomenheden opgeslokt worden in uw heerlijkheid. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

23 januari 2024 1 Petrus 1:23
22 januari 2024 Kolossensen 1:22
21 januari 2024 Deuteronomium 1:21
20 januari 2024 Romeinen 1:20
19 januari 2024 EfeziŰrs 1:17-20
18 januari 2024 1 Petrus 1:18-19
17 januari 2024 Jesaja 1:17
 

Home