Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 12 september 2024

 

MatthŽus 9:12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar Jezus, [zulks] horende, zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn." (Mt 9:12 STV)

"Jezus hoorde het en zei: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke wel."

"Jezus hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig maar zij, die ziek zijn."

"Jezus hoorde dit en gaf als antwoord: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel."

"gezonde mensen hebben geen dokter nodig hebben, maar zieke wel!"

 

Overdenking van vandaag:

Waarom ging Jezus met zondaars om? Omdat we het nodig hebben dat hij met ons om gaat! Waar draait het hier om: Jezus' verlangen om te redden of onze erkenning dat we zondig zijn? Natuurlijk is het meest cruciaal het verlangen van Jezus om te redden, omdat zonder hem onze erkenning van onze zonde alleen maar naar wanhoop leidt. Echter zonder de erkenning dat we zijn genade nodig hebben, is zijn offer voor ons verloren.  

Laten we Jezus dus prijzen als onze liefhebbende en zelfopofferende Redder. Maar laten we ook bekennen dat we zijn machtige vergiffenis en genade nodig hebben.

 

Gebed:

Genadige Vader, ik prijs vanuit het diepste van mijn hart dat u Jezus als mijn redder gegeven heeft. Vader, ik erken tegelijkertijd ook dat ik met zonde worstel. Ik wil dat het geheel uit mijn leven weg is, maar ik kan me niet losmaken van de constante schaduw ervan en de doordringende vlek die het veroorzaakt. Zonder uw vergiffenis en het offer weet ik dat ik niet voor u kan staan als een puur kind. Vergeef mij voor deze zondenÖ en ontvang alstublieft mijn dank voor uw geweldige vergeving. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

11 september 2024 2 KorinthiŽrs 9:11
10 september 2024 Spreuken 9:10
9 september 2024 EzechiŽl 9:9
8 september 2024 2 KorinthiŽrs 9:8
7 september 2024 Markus 9:7
6 september 2024 Nehemia 9:6
5 september 2024 Nehemia 9:5b
 

Home