Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 8 september 2024

 

2 Korinthiėrs 9:8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn." (2Co 9:8 STV)

"Hij heeft de macht u te overladen met allerlei gaven. Daardoor hebt u altijd en in alle opzichten van alles ruim voldoende en houdt u nog over om allerlei goed werk te doen."

"God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn"

"God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk."

"God geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen."

 

Overdenking van vandaag:

Wat een geweldige belofte! Als we bereid zijn om vrijgevig met anderen te delen in de naam van Jezus zoals de apostel Paulus in de twee vorige verzen schrijft, zullen we hebben wat we nodig hebben en onze levens zullen vol zijn van goede daden die God de eer en glorie geven. Laten we ons dus de eerste les herinneren die we als kind hebben geleerd: delen! Laten we echter deze keer, als kinderen van God, delen in de naam van Jezus om anderen te zegenen zodat ze zijn genade zullen ervaren.

 

Gebed:

Dank u, grote Vader, voor de ongelofelijke zegeningen die u in mijn leven heeft uitgegoten. U heeft me rijkelijk fysiek en geestelijk gezegend. Nu vraag ik dat uw Geest mij zal helpen om vrijgevig met mijn geschenken te zijn die u mij zo rijkelijk gegeven heeft. Ik bid, mijn HEER, dat mijn leven een constante stroom van uw zegeningen mag zijn, zodat anderen tot uw genade zullen komen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

7 september 2024 Markus 9:7
6 september 2024 Nehemia 9:6
5 september 2024 Nehemia 9:5b
4 september 2024 Handelingen 9:4-5
3 september 2024 Johannes 9:3
2 september 2024 Jesaja 9:2
1 september 2024 Psalm 9:1
 

Home