Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 6 september 2024

 

Nehemia 9:6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Gij zijt die HEERE alleen, Gij hebt gemaakt den hemel, den hemel der hemelen, en al hun heir, de aarde en al wat daarop is, de zeeen en al wat daarin is, en Gij maakt die allen levend; en het heir der hemelen aanbidt U." (Ne 9:6 STV)

"Alleen u bent de Heer, u hebt de hemel gemaakt, het heelal met zijn sterren, de aarde met haar bewoners, de zeeŽn met hun vissen, u geeft alles en allen het leven. Alle leden van het hemelse hof buigen zich voor u in aanbidding neer."

"Gij toch zijt alleen de HERE, Gij hebt de hemel, de hemel der hemelen en al zijn heer gemaakt, de aarde en al wat daarop is, de zeeen en al wat daarin is; ja, Gij geeft hun allen het leven, en het heer des hemels buigt zich voor U neder."

"U alleen bent de HEER, u hebt de hemel gemaakt, de hoogste hemel en alle hemellichamen, de aarde en de zeeŽn met alles wat daar leeft. U geeft aan alles het leven, voor u buigen de hemelse machten."

"U alleen bent God. U hebt de hemel, de aarde en de zeeŽn gemaakt met alles wat er in en op leeft. U bent Degene, Die aan alles leven schenkt en alle engelen in de hemel aanbidden U."

 

Overdenking van vandaag:

God is Schepper! Leven wordt in hem en door hem bepaald. De hemelse scharen aanbidden en prijzen hem. Dat betekent voor mij twee belangrijke dingen. Ten eerste, ik hoor hem mijn aanbidding en lof met mijn hart te geven. Ten tweede, als ik God prijs, doe ik iets wat onvergankelijk is.  

Jij en ik zullen weinig uit dit leven naar het volgende leven meenemen, maar onder die dingen is onze lofprijzing aan onze God en Vader. God zij geprezen, niet enkel nu, maar voor altijd!

 

Gebed:

Dank u, Vader, dat u het universum met het onpeilbare uitspansel gecreŽerd heeft. Dank u, heilige Vader, dat u mij herschapen heeft in Christus, zodat ik in uw glorie kan delen. Dank u, Almachtige HEER, dat u leven geschapen heeft dat altijd voortgaat. Ik kijk uit naar de Dag dat ik u kan zien en u met de scharen in de hemel kan aanbidden. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

5 september 2024 Nehemia 9:5b
4 september 2024 Handelingen 9:4-5
3 september 2024 Johannes 9:3
2 september 2024 Jesaja 9:2
1 september 2024 Psalm 9:1
31 augustus 2024 Markus 8:31
30 augustus 2024 Johannes 8:30
 

Home