Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 29 januari 2024

 

Deuteronomium 1:29-30

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Toen zeide ik tot u: Verschrikt niet, en vreest niet voor hen. De HEERE, uw God, Die voor uw aangezicht wandelt, Die zal voor u strijden, naar alles, wat Hij bij u voor uw ogen gedaan heeft in Egypte." (De 1:29-30 STV)

"Maar ik zei: 'Laat je niet uit het veld slaan, wees niet bang. De Heer, jullie God, zal jullie voorgaan en hij zal voor jullie strijden. Dat heeft hij ook gedaan in Egypte en in de woestijn."

"Ik zeide wel tot u: Beeft niet, vreest niet voor hen. De HERE, uw God, die voor u uit gaat, Hij zal voor u strijden in overeenstemming met alles wat Hij voor uw ogen met u gedaan heeft in Egypte"

"Toen heb ik u geantwoord: 'Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn. De HEER, uw God, die voor u uit gaat, zal immers voor u strijden. U hebt toch gezien hoe hij het in Egypte voor u opnam,"

"Maar ik zei tegen u: 'Wees niet bang! De HERE God is uw leider en Hij zal voor u strijden met Zijn machtige wonderen, net zoals u Hem in Egypte hebt zien doen."

 

Overdenking van vandaag:

Mozes begon zijn afscheidsrede voor IsraŽl met een herinnering aan de weigering van hun ouders om Gods woord te gehoorzamen om het Beloofde Land binnen te gaan. Met zijn overlijden, zullen deze IsraŽlieten een andere leider moeten volgen dan Mozes voor het eerst in hun leven. Mozes wil dat ze weten dat hun echte leider niet is veranderd.  

God had machtige dingen voor hen gedaan in Mozes' dagen. Nu zal God machtige dingen voor hen doen door Jozua in hun dagen. Zij zullen meer te vertellen hebben dan bevrijdingsverhalen aan hun kleinkinderen. Zij zullen getuigen zijn van Gods macht en trouw. Maar ze zouden deze zelfde opdracht moeten gehoorzamen die hun ouders genegeerd hadden en een geloof bezitten die hun voorouders niet hadden!

 

Gebed:

Almachtige en glorieuze Here, alle roem en eer gaat naar u voor uw machtige daden om te verlossen, te redden, te vervullen en uw mensen te zegenen door de eeuwen heen. Ik vraag, lieve Here, zegen vandaag uw mensen met het geloof om uw kracht te verwachten, harten om uw woord te gehoorzamen en ogen om te zien dat uw grote werk nog niet is gedaan. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

28 januari 2024 Kolossensen 1:28
27 januari 2024 Genesis 1:27
26 januari 2024 Genesis 1:26
25 januari 2024 Filemon 1:25
24 januari 2024 Judas 1:24-25
23 januari 2024 1 Petrus 1:23
22 januari 2024 Kolossensen 1:22
 

Home