Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 26 augustus 2024

 

Romeinen 8:26-27

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt." (Ro 8:26-27 STV)

"En daarbij komt ook de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat en hoe we moeten bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons bij God met verzuchtingen waarvoor geen woorden te vinden zijn. En God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest zeggen wil. Want de Geest pleit bij God voor de gelovigen in overeenstemming met Gods wil."

"En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit."

"De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren."

"De Heilige Geest helpt ons hierbij, want wij zijn zo zwak. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Heilige Geest onze belangen. Zo intens dat daarvoor geen woorden zijn. En God, Die het diepste wezen van alle mensen onderzoekt, begrijpt wat de Geest bedoelt. Wat Hij voor de gelovigen vraagt, is in overeenstemming met Gods wil."

 

Overdenking van vandaag:

Soms zijn onze gebeden vol mooie woorden en prachtige zinsneden. Andere keren, zijn we vol emotie en de woorden van onze gebeden kunnen niet verwoorden wat in onze harten speelt. Dank God voor de verzekering dat de kracht van onze gebeden niet afhangt van onze woorden. Het is afhankelijke van de genade die ons gegeven is door de tussenkomst van de Heilige Geest!

 

Gebed:

Heilige God en Liefhebbende Vader, dank u voor de gave van de Heilige Geest waardoor ik de vaste verzekering heb dat u mijn woorden, mijn gedachten en mijn hart hoort wanneer ik bid. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 augustus 2024 Romeinen 8:25
24 augustus 2024 Johannes 8:24
23 augustus 2024 Romeinen 8:23
22 augustus 2024 Genesis 8:22
21 augustus 2024 Lukas 8:21
20 augustus 2024 2 Korinthiėrs 8:20-21
19 augustus 2024 Jesaja 8:19
 

Home