Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 22 augustus 2024

 

Genesis 8:22

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden." (Ge 8:22 STV)

"Zolang de aarde bestaat, zal er gezaaid worden en geoogst, zal er kou en hitte zijn, zomer en winter, dag en nacht.' God sluit een verbond met Noach"

"Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden."

"Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht–nooit komt daar een einde aan."

"Zolang de aarde blijft bestaan, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en warmte, winter en zomer, dag en nacht niet ophouden."

 

Overdenking van vandaag:

We worden geconfronteerd met één van twee zekerheden. Één zekerheid is: morgen zal komen, de aarde draait door en de seizoenen zullen elkaar opvolgen in dezelfde volgorde. De tweede is: God zal de vastgestelde volgorde onderbreken; Jezus zal komen en we zullen delen in zijn glorie. Deze twee dingen zijn net zo zeker als de zonsopgang in de morgen en de zonsondergang in de avond. Wat er ook gebeurt, Gods beloften zullen onze angsten en Satans tegenstand overwinnen. In andere woorden; door Gods gratie winnen we!

 

Gebed:

Dank u, almachtige Vader, voor uw grote en geweldige beloftes. Ik vertrouw erop dat u er morgen zal zijn en dat Jezus er zal zijn om mij er doorheen te leiden. In de naam van mijn Komende en Overwinnende Heer bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

21 augustus 2024 Lukas 8:21
20 augustus 2024 2 Korinthiërs 8:20-21
19 augustus 2024 Jesaja 8:19
18 augustus 2024 Romeinen 8:18
17 augustus 2024 Deuteronomium 8:17-18
16 augustus 2024 Matthëus 8:16-17
15 augustus 2024 Romeinen 8:15
 

Home