Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 17 augustus 2024

 

Deuteronomium 8:17-18

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En gij in uw hart zegt: Mijn kracht, en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verkregen. Maar gij zult gedenken den HEERE, uw God, dat Hij het is, die u kracht geeft om vermogen te verkrijgen; opdat Hij Zijn verbond bevestige, dat Hij aan uw vaderen gezworen heeft, gelijk het te dezen dage is." (De 8:17-18 STV)

"Denk dus niet bij jezelf: 'Ik heb die welvaart te danken aan mijn eigen inspanningen.' Houd voor ogen dat de Heer, je God, je hiertoe de kracht gaf. Hij wilde trouw zijn aan de belofte die hij je voorouders had gedaan. Dat is hij tot op vandaag gebleven."

"Zeg dan niet bij uzelf: mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verworven. Maar gij zult aan de HERE, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven, ten einde het verbond gestand te doen, dat Hij uw vaderen gezworen heeft, zoals dit heden het geval is."

"En dan zou u bij uzelf denken: Al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven!? Nee, u moet beseffen dat het de HEER, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te verwerven, omdat hij zich wil houden aan wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, zoals hij dat tot nu toe heeft gedaan."

"Hij deed dat opdat u nooit zou denken dat het uw eigen kracht en macht was, die u in staat stelden zover te komen. Vergeet nooit dat de HERE, uw God, u de kracht geeft rijk te worden en Hij doet dat om Zijn belofte aan uw voorouders na te komen."

 

Overdenking van vandaag:

Wat hebben we eigenlijk niet dankzij Gods grootse genade, onverwachte zegeningen, leerzame moeilijke tijden, zijn vooruitziende mogelijkheden of goede gezondheid? En als we staan voor de troon van het oordeel, wat zal onze claim op vergiffenis dan zijn?  

Onze aanspraak op vergiffenis is gebaseerd op Gods genade alleen en zijn liefdevolle gaven die ons zuiver, heilig en compleet hebben gemaakt! Niets wat we bezitten, bereikt hebben of kopen kan onze zo'n claim geven. Alleen Gods vrijgevigheid, genade en liefde brengt ons de grootste gaven uit de hemel.

 

Gebed:

Ik dank u, liefdevolle Vader voor uw geweldige en extravagante zegeningen. Alles wat ik heb, alles wat ik ben en alles wat ik ooit hoop te worden bestaat alleen door de gratie en genade die u over mij heeft uitgestort. Dank u, in Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

16 augustus 2024 Matthëus 8:16-17
15 augustus 2024 Romeinen 8:15
14 augustus 2024 Hosea 8:14
13 augustus 2024 Romeinen 8:13-14
12 augustus 2024 Johannes 8:12
11 augustus 2024 Romeinen 8:11
10 augustus 2024 Johannes 8:10-11
 

Home