Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 16 augustus 2024

 

Matthëus 8:16-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de [boze] geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren; Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden [op] [Zich] genomen, en [onze] ziekten gedragen." (Mt 8:16-17 STV)

"Toen het avond geworden was, bracht men veel mensen bij hem die bezeten waren. Hij dreef de duivelse geesten uit met een enkel woord en maakte alle zieken beter. Door dat alles ging in vervulling wat de profeet Jesaja gezegd heeft: Hij heeft onze kwalen op zich genomen en onze ziekten gedragen."

"Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen."

"Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.'"

"'s Avonds werden verscheidene mensen bij Jezus gebracht, die boze geesten hadden. Hij hoefde maar één woord te spreken en de boze geesten gingen uit de mensen weg. Ieder die ziek was, werd genezen. Daarmee werd werkelijkheid wat de profeet Jesaja had gezegd: "Hij heeft onze kwalen op zich genomen en onze ziekten gedragen."

 

Overdenking van vandaag:

Hoe voelt Jezus zich over ons als we gekweld worden door kwaad en onrechtvaardigheid? Zou hij er echt naar verlangen om onze gebroken lichamen aan te raken wanneer we ziek zijn?  

Kijk eens op twee plaatsen en je zult het antwoord vinden. Ten eerste, kijk naar hem in de schemer van de avond waar Jezus de ongrijpbaren aanraakt en je weet het. Ten tweede, kijk naar het kruis en zie dat Jezus lijdt zodat we er zeker van kunnen zijn dat hij ons kent en om ons geeft. 

Maar er is nog een derde plek. Kijk naar de toekomst als we hem zullen zien. Elke traan zal van onze ogen gewist worden en we zullen delen in zijn glorie. Nu vertrouwen we op zijn genade en weten we alleen gedeelten van wat er komen gaat, maar de Dag zal komen wanneer we de woorden van Mattheüs 8:16-17 volledig zullen kennen in onze sterfelijke lichamen. (1 Kor. 13:9-12; 1 Kor. 15:35-58).

 

Gebed:

Heilige en rechtvaardige Vader. Totdat de Dag van uw ultieme gratie volledig gerealiseerd is, vertrouw ik op uw liefde en goedheid door mijn Redder en uw Zoon. In zijn naam, Jezus van Nazareth en van de hemel, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

15 augustus 2024 Romeinen 8:15
14 augustus 2024 Hosea 8:14
13 augustus 2024 Romeinen 8:13-14
12 augustus 2024 Johannes 8:12
11 augustus 2024 Romeinen 8:11
10 augustus 2024 Johannes 8:10-11
9 augustus 2024 Romeinen 8:9
 

Home