Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 22 januari 2024

 

Kolossensen 1:22

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen;" (Col 1:22 STV)

"nu heeft hij door Christus' sterfelijk lichaam, door zijn dood, u met zich verzoend, opdat u heilig, smetteloos en zonder schuld voor hem zult staan."

"in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen,"

"maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen."

"Hij heeft dit gedaan door de dood aan het kruis van Zijn eigen menselijk lichaam. Als gevolg daarvan heeft Christus u in de dichte nabijheid van God gebracht."

 

Overdenking van vandaag:

"Christenen zijn niet perfect, slechts vergeven!" Misschien heb je zo'n soort bumpersticker gezien of iets dergelijks. In zekere zin is dit absoluut waar. Maar vanuit Gods oogpunt ZIJN christenen perfect. Dat is de ongelooflijke boodschap die Paulus aan de mensen van Kolosse geeft.  

Door Jezus' offer, ziet God onze onvolkomenheden niet. Hij ziet ons door Christus' perfectie. Kijk naar deze principes en verbaas je! Kijk naar hoe God jou ziet en geef dank! Word nederig door Gods genade voor ons in Jezus en verheug je! Heilig, zonder smet en vrij van beschuldiging - er is niets anders te zeggen dan "Halleluja!"

 

Gebed:

Vader, dank u voor het geven van het offer dat me reinigt. Dank u dat u mijn waarde ziet door de volmaaktheid van Jezus en zijn offer. Dank u, Heer Jezus, voor de afbetaling van mijn schuld aan zonde en voor het delen van uw perfectie met mij. Mag mijn leven vandaag, en iedere dag, meer lijken op de perfectie die u mij gegeven heeft door uw genade. In de naam van mijn Heiland Jezus, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

21 januari 2024 Deuteronomium 1:21
20 januari 2024 Romeinen 1:20
19 januari 2024 Efeziėrs 1:17-20
18 januari 2024 1 Petrus 1:18-19
17 januari 2024 Jesaja 1:17
16 januari 2024 Ruth 1:16
15 januari 2024 Titus 1:15
 

Home