Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 14 augustus 2024

 

Hosea 8:14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want Israel heeft zijn Maker vergeten, en tempelen gebouwd, en Juda heeft vaste steden vermenigvuldigd; maar Ik zal een vuur zenden in zijn steden, dat zal haar paleizen verteren." (Hos 8:14 STV)

"IsraŽl vergat wie het gemaakt heeft, het bouwde paleizen, en ook Juda bouwde vele vestingsteden. Maar ik, de Heer, zal die vestingen in vlammen doen opgaan, het vuur zal de paleizen vernietigen.'"

"Ja, Israel heeft zijn Maker vergeten, en heeft paleizen gebouwd, terwijl Juda talrijke versterkte steden maakte. Doch Ik zal een vuur in zijn steden werpen; dat zal haar burchten verteren."

"IsraŽl is zijn maker vergeten; IsraŽl heeft paleizen gebouwd en Juda talrijke vestingsteden. Daarom zal ik hun steden in vlammen doen opgaan; vuur zal hun burchten verteren."

"IsraŽl heeft grote paleizen gebouwd en Juda heeft talloze versterkte steden gesticht, maar zij hebben hun maker vergeten. Daarom zal Ik hun paleizen en vestingen in vlammen laten opgaan."

 

Overdenking van vandaag:

Als het voorspoedig ging, verliet Gods volk de Heer en volgde het hun eigen goden en beoefende het hun eigen normen en waarden. In beide situaties was er geen sprake van "hun". De noordelijke stammen van IsraŽl waren eigenlijk net zoals de heidenen rondom hen -- ze beoefenden dezelfde afschuwwekkende levensstijl: ze vergaten de armen en vreemdelingen, bedrogen de weduwen en de machtelozen. 

God wilde hen laten weten dat hij wist wat ze aan het doen waren. De Almachtige wilde hen laten realiseren dat hij in actie zou komen en gerechtigheid zou brengen. De Heilige Heer wilde de noordelijke stammen van IsraŽl laten realiseren dat ze hun eigen ondergang gezaaid hebben, hoewel ze die mogelijkheid zichzelf niet eens niet konden voorstellen. God zorgde ervoor dat het zou komen omdat hun harten hard waren en ze weigerden te leven met karakter.  

Hun ondergang is een belangrijke herinnering dat onze naam Christen is en dat we claimen Gods mensen te zijn en zijn heilig priesterschap (1Petrus 2). Het zou niets betekenen tenzij onze levens zijn karakter weerspiegelen, onze harten zijn passie laten zien en onze handen zijn wil doen.

 

Gebed:

Vader, vergeef ons, want we zondigen. Vader, vergeef mij, dat ik zondig en wegkijk bij maatschappelijk onrecht, juridisch onrecht en discriminatie. Geef mij kracht, mijn God, geef ons kracht, om waarlijk uw heilige natie te zijn. Een natie bijeengebonden door ons geloof in Jezus en niet door onze afkomst, leeftijd, nationaliteit, politieke voorkeur of sociale economische status. Een natie verbonden doordat we uw glorie prijzen en dat we aan de met haat gevulde wereld vertellen dat vergiffenis komt van het kennen van u als onze Vader. In Jezus' naam bid ik u. Amen

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

13 augustus 2024 Romeinen 8:13-14
12 augustus 2024 Johannes 8:12
11 augustus 2024 Romeinen 8:11
10 augustus 2024 Johannes 8:10-11
9 augustus 2024 Romeinen 8:9
8 augustus 2024 1 KorinthiŽrs 8:8-9
7 augustus 2024 Johannes 8:7
 

Home